"På Aveny-T har vi været i gennem et trivselsforløb med Katrine Asp-Poulsen og Stephen Holst.

Det har været meget givende og opløftende at sætte fokus på trivsel på arbejdspladsen med

kyndig vejledning og sparring fra dygtige konsulenter. Katrine og Stephen har evnen til at lytte og tilpasse sig den case, de står overfor. Og den åbenhed overfor, i hvilken retning udfaldet er blevet af vores forløb, har fået det til at føles meningsfyldt og levende. Vi er godt i gang med implementering af de tiltag, vi satte i gang i løbet af vores sessioner og har især lyttet til - og taget det budskab til efterretning - der handler om, at trivsel er ledelsens ansvar, men alles opgave. Tak for hjælpen til at få bygget en fin værktøjskasse. Herfra kan vi selv komme i mål.


Marianne Klint, direktør på Aveny-T

"En meget stor del af æren for, at Green Power Denmark på kun 14 måneder er lykkedes med at skabe én organisation og en helt ny, fælles kultur efter fusionen ligger i det arbejde, som Katrine og Stephen har ydet. De har været med til at skabe den nødvendige psykologiske tryghed, som gør at alle har turde slippe gamle vaner og gå åbent ind i at bygge en ny kultur op. Jeg har gennem regelmæssige møder og enkelte hastende telefonsamtaler fået et rum til åbent at drøfte alle problemstillinger – både personlige og arbejdsmæssige i forhold til at være proaktiv ledelse for en helt ny organisation. De har gjort mig opmærksom på udfordringer, set problemer på min vej før jeg selv, og de har givet vejledning i, hvordan jeg kunne styre uden om. De stiller spørgsmål, som udfordrer og former mine egne overvejelser, og gennem samtale har jeg fundet den vej, som jeg selv kan stå på og derfra skabe det værdisæt, som jeg ønsker at lede Green Power Denmark ud fra. De har været de uundværlige navigatører, som har hjulpet kaptajnen til at finde vej til roligere farvande.”


Kristian Jensen, CEO i Green Power Denmark

"Jeg har fået ledersparring løbende af Stephen. Sjældent har jeg mødt så klogt et menneske. Hver eneste gang har han givet mig nye perspektiver og redskaber til handlemuligheder, som jeg har kunne bruge direkte i mit ledelsesrum dagen efter. Det er nemt at være i det svære sammen med Stephen. Altid med mennesket, etikken og værdigheden som det første og det er præcis den retning jeg gerne vil handle ud fra."


Ann-Christina Matzen Andreasen, Virksomhedsleder på JAC, Europas Bedste Offentlige Arbejdsplads; 2019, 2020 og 2021

”At arbejde med medarbejdernes psykologiske tryghed og beskyttende faktorer i arbejdsmiljøet tager allerbedst form ved at lytte til medarbejderne. Det hjalp Lene og Stephen os med oven på første etape af corona pandemien, hvor vi med deres hjælp fik organiseret et struktureret debriefing forløb af alle vores 170 medarbejdere. Her fik vi nyttig viden, både om det vi sammen gjorde godt, men også om det, der med fordel kunne kigges på i organisationen og ned i de enkelte afdelinger. Mange af de konkrete anbefalinger fra medarbejderne til ledelsen, kunne vi med det samme skrue på og omsætte til praksis. Lene og Stephen håndterede opgaven ud fra et nysgerrigt og konstruktivt ståsted, som smittede af på både ledelse og medarbejdere.”


Mads Hasselgaard, Skoleleder på Skolerne i Snekkersten

"Katrine og Stephen trådte til i en igangværende proces men forstod fra første sekund vores organisations DNA, og hvilken assistance vi havde mest brug for. Med professionalisme, lydhørhed og klar tale blev vi på bedste vis guidet i mål, så alle involverede er meget glade for resultatet og for mødet med et par energiske konsulenter fuld af gode spørgsmål, svar, indsigter - og humor."


Mette Sigaard, Administrationschef ved Den Jyske Opera

“I forbindelse med facilitering af netværksmøder for ledere/projektledere har jeg brugt Stephen flere gange med stor succes. Stephens oplæg er levende og yderst relevante, og Stephen formår på fineste vis at inddrage tilhørerne i en god konstruktiv dialog undervejs. Jeg kan varmt anbefale Stephen som indlægsholder.”


Lars Grønborg, Netværksleder ved EGN Danmark