"Når vi arbejder med at styrke det psykiske arbejdsmiljø i organisationer, så arbejder vi med det, som omgiver os og som er mellem os. Det handler ikke om den enkelte, men om de betingelser vi har for at løse vores opgaver og for at være sammen."


Stephen Holst

Psykisk arbejdsmiljø

At arbejde med det psykiske arbejdsmiljø, er at arbejde med relationer, kultur og betingelser i arbejdslivet, som både kan fremme og hæmme det gode arbejdsliv og den gode opgaveløsning. Og når vi arbejder med det psykiske arbejdsmiljø, så kan det både være som en forebyggende indsats men også som en afhjælpende indsats. 


Et sikkert og sundt psykiske arbejdsmiljø er jf. arbejdsmiljøloven en arbejdsgivers forpligtelse, at sikre. Men i praksis ved vi, at det ikke kan varetages af ledelsen alene. Det er en kollektiv opgave, at bidrage til et godt psykisk arbejdsmiljø. Derfor vil et samarbejde om det psykiske arbejdsmiljø typisk operere på flere niveauer. Der vil være et sigte på de organisatoriske rammer og betingelser, et tæt samarbejde med ledelsen, inddragelse af arbejdsmiljøorganisationen og i nogle tilfælde også individuelle indsatser.  


Stephen har erfaring med at rådgive ledere, HR-afdelinger og tillidsvalgte i komplekse arbejdsmiljøproblematikker og forebyggelsesindsatser. Og i et samarbejde vil Stephen altid søge, at støtte organisationen til selv at blive i stand til, at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø - også efter endt samarbejde.  


Indenfor psykisk arbejdsmiljø har Stephen bl.a. arbjedet med: 

  • Mobning, krænkelser og diskrimination  
  • Stress og overbelastning
  • Udvikling af ledelseskvalitet  
  • Genenmførsel af trivselsmålinger og APV for psykisk arbejdsmiljø
  • Høje følelsesmæssige krav i mødet med borgere, brugere eller kunder
  • Psykologisk tryghed i grupper og organisationer 
  • Magt og ledelsessvigt 
  • Uklare rammer og krav i arbejdet 
  • Arbejdsmængde og tidspres 
  • Handleplaner for organisatoriske indsatser

Hvis du har brug for at afklare med Stephen, om han kan hjælpe jer indenfor psykisk arbejdsmiljø, er du velkommen til at skrive til ham på stephen@stephenholst.dk 

Kon

takt

unsplash