Stephen Holst

Arbejdsmiljø- og ledelsesrådgiver

"Det psykiske arbejdsmijø er et mangfoldigt område, der rummer det i arbejdslivet, som både kan fremme og hæmme trivsel, produktivitet og udvikling. Det psykiske arbejdsmiljø er med andre ord komplekst og omfattende. Og derfor bør vi arbejde systematisk, kontinuerligt og omhyggeligt med at styrke det." 

Psykisk arbejdsmiljø

At arbejde med det psykiske arbejdsmiljø, er at arbejde med relationer, kultur og betingelser i arbejdslivet, som både kan fremme og hæmme det gode arbejdsliv. I nogle organisationer er det kompleks og sårbart, at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø, og mange kan opleve at føle sig blottet eller udstillet, når der skal tales om hvilke ting, der belaster os i arbejdet. 


Når Stephen samarbjeder med organisationer om det psykiske arbejdsmiljø, så har han derfor også altid en særlig opmærksomhed på hvad der er på spil for dem, som der samarbjedes med, og vil altid værne om den enkeltes værdighed i processen.  


Stephen har erfaring med at rådgive ledere, HR-afdelinger og tillidsvalgte i komplekse arbejdsmiljøproblematikker. Han har derudover erfaring med at gennemføre trivselsmålinger, undersøgelser og APV'er, samt erfaring med at designe og facilitere opfølgende læringsprocesser for afdelingen, gruppen eller organisationen. 


Stephen har bl.a. arbjedet med af afdække og håndtere problematikker om:

  • Belastningsreaktioner 
  • Mistillid og utryghed 
  • Mangelfuld ledelseskvalitet 
  • Uklarhed og uforudsigelighed i arbejdet  
  • Ubalance mellem krav og ressourcer 
  • Krænkelser, magt og mobning 
  • Høje følelsesmæssige krav