"Under store organisatoriske forandringer ved vi, at der opstår muligheder og risikoforhold, som kan styrke eller afspore kulturen. Derfor kan det være en god idé, at arbejde forebyggende med at understøtte den kultur, som vi gerne vil have, når vi gennemlever forandringer."


Stephen Holst

Kultur og forandring

I den moderne organisation er forandringer et vilkår. Det kan handle om ydre faktorer, som kræver at der skal laves organisatoriske forandringer, men det kan også være et indre organisatorisk behov. I alle tilfælde, er det vigtigt at arbejde velovervejet og involverende med forandringer. For mennesker har som udgangspunkt ikke modstand mod forandring i sig selv. De har modstand mod dårlige forandringsprocesser.


Stephen har arbejdet med flere organisationer om at designe forandringsprocesser, som tager højde for et klart og realistisk målbillede, den eksisterende kultur og de psykologiske mekanismer, som kan opstå i kølvandet på forandringer.


Når vi skal lykkes med at skabe forandringer i organisationen, er det en forudsætning, at vi tager udgangspunkt i det eksisterende og laver grundige udfaldsanalyser via inddragelse. På den måde kan vi arbjede med forandringer, som også forankres i organisationskulturen og bliver til normer over tid.


Indenfor kultur og forandring har Stephen bl.a. erfaring med:

  • Omorganiseringer
  • Fusioner mellem organisationer 
  • Organisatoriske kriser som resultat af ydre eller indre forandringer
  • Kulturanalyser og undersøgelser 
  • Udvikling af tiltag som understøtter kulturel forandring og forankring 

Kon

takt

Hvis du har brug for at afklare med Stephen, om han kan hjælpe jer indenfor kultur og forandring, er du velkommen til at skrive til ham på stephen@stephenholst.dk