Stephen Holst

Arbejdsmiljø- og ledelsesrådgiver

"Hvis vi hælder forandringstiltag ned i organisationen som et slags mirakelmiddel, og ikke tager højde for det eksisterende i processen, så kommer vi til at producere modstand mod forandring. Ikke mod forandring i sig selv, men modstand mod måden vi arbjeder med forandring på."

Kultur og forandring

I den moderne organisation er forandringer et vilkår. Det kan handle om ydre faktorer, som kræver at der skal laves organisatoriske forandringer, men det kan også være et indre organisatorisk behov. I alle tilfælde, er det vigtigt at arbejde velovervejet og involverende med forandringer. For mennesker har som udgangspunkt ikke modstand mod forandring i sig selv. De har modstand mod dårlige forandringsprocesser. 


Stephen har arbejdet med flere organisationer om at designe forandringsprocesser, som tager højde for et klart og realistisk målbillede, den eksisterende kultur og de psykologiske mekanismer, som kan opstå i kølvandet på forandringer. 


Når vi skal lykkes med at skabe forandringer i organisationen er det en forudsætning, at vi tager udgangspunkt i det eksisterende og laver grundige udfaldsanalyser via inddragelse. På den må kan vi arbjede med forandringer, som også forankres i organisationskulturen og bliver til normer over tid. 


Stephen har bl.a. erfaring med at designe forandringsprocesser om:

  • Samarbjede i arbejdsmiljøorganisationer
  • Roller og ansvar mellem medarbjedere og ledere 
  • Kompetenceudvikling 
  • Samarbejde i ledergrupper 
  • Organisatoriske tiltag i forhold til at styrke trivsel og samarbejde  
  • Omorganiseringer