Stephen Holst

Arbejdsmiljø- og ledelsesrådgiver

"Konflikter og kriser opstår ofte over tid, hvor ingen har grebet ind. Derfor er det vigtigt at gribe ind så tidligt som muligt. Og ligesom kriser og konflikter opstår relationelt, skal de også løses relationelt. Ingen kan eller skal løse en krise eller konflikt alene." 

Kriser og konflikter

Kriser og konflikter opstår der hvor mennesker er sammen. På arbejdspladsen vil der derfor ganske naturligt være risiko for, at der opstår kriser og konflikter. Det vigtige er, at vi bliver i stand til at håndtere kriser og konflikter konstruktivt og identificere hvilke muligheder der er opstået i kølvandet på en krise eller en konflikt. Derudover skal vi huske at samle erfaringer, så vi også kan opbygge organisatorisk læring og forebygge effektivt. 

 

Stephen rådgiver derfor organisationer i hvordan de kan arbjede forebyggende med kriser og konflikter, men hjælper også med at håndtere de problematikker, som opstår i arbejdslivet. For når vi befinder os midt i en krise eller en konflikt, kan det være vanskeligt at få øje på handlemuligheder i en fastlåst situation, og her kan det eksterne perspektiv være en hjælp til at afhjælpe problemet. 


Stephen har bl.a. erfaring med at rådgive i:

  • At udarbejde og aktivere forebyggelsestiltag og strategier 
  • Konflikthåndtering 
  • Samarbejdsvanskeligheder 
  • Evaluering og læring med debriefing af kriser
  • Individuelle krisesamtaler med fokus på mestring