"I organisationer kan der opstå kriser og konflikter på grund af indre eller ydre forhold. Det er ikke altid vi har mulighed for at forudse og forebygge det og derfor heller ikke at etablere et beredskab til at håndtere reaktionerne i organisationen. Men én ting, som altid gælder i kriser er, at det handler om at reagere så tidligt som overhovedet muligt."


Stephen Holst

Kriser og konflikter

Håndtering og ledelse af kriser og konflikter er blevet en disciplin, der bliver hyppigere brug for i organisationer. Ydre forhold i omverdenen sætter et øget pres på organisationer og kan producere intern belastning, der både kan medføre konflikter og deciderede kriser.


Og når mennesker er sammen opstår risikoen for uenigheder, konflikter og kriser. Det er ikke nødvendigvis problematisk i sig selv. Det afgørende er, hvordan vi håndterer dem og ikke mindst hvad vi gør for at forebygge. 


Når der opstår konflikter og krisr i arbjedslivet, så opstår der samtidig brydninger, som giver anledning til muligheder for udvikling og læring. Derfor skal vi sammen med organisationer også evaluere konflikter og kriser og spørge os selv: Hvad kan vi lære af det, som vi har været igennem?


Stephen rådgiver derfor organisationer i hvordan de kan arbjede forebyggende med kriser og konflikter, men hjælper også med at håndtere de problematikker, som opstår i arbejdslivet. For når vi befinder os midt i en krise eller en konflikt, kan det være vanskeligt at få øje på handlemuligheder i en fastlåst situation, og her kan det eksterne perspektiv være en hjælp til at afhjælpe problemet.


Stephen har bl.a. erfaring med at rådgive i:

  • At udarbejde og aktivere forebyggelsestiltag og strategier
  • Krænkelsessager
  • Omtaleproblematikker og pressesager
  • Konflikthåndtering mellem kolleger
  • Samarbejdsvanskeligheder
  • Evaluering og læring med debriefing af kriser
  • Individuelle krisesamtaler med fokus på mestring

Hvis du har brug for at afklare med Stephen, om han kan hjælpe jer indenfor kriser og konflikter, er du velkommen til at skrive til ham på stephen@stephenholst.dk 

Kon

takt