Stephen Holst

Arbejdsmiljø- og ledelsesrådgiver

"Konflikter og kriser oparbejdes typisk over tid, hvor ingen har grebet ind. Derfor er det vigtigt at gribe ind så tidligt som muligt. Og ligesom kriser og konflikter opstår relationelt, skal de også løses relationelt. Ingen kan eller skal løse en krise eller konflikt alene." 

Kriser og konflikter

Kriser og konflikter opstår der hvor mennesker er sammen. På arbejdspladsen vil der ganske naturligt være en risiko for, at der opstår kriser og konflikter. Det vigtige er, at vi bliver i stand til at forebygge det bedst muligt og ikke mindst at håndtere det, når det sker. 


Stephen rådgiver derfor organisationer i hvordan de kan arbjede forebyggende med kriser og konflikter, men hjælper også med at håndtere de problematikker, som opstår i arbejdslivet. For når vi befinder os midt i en krise eller en konflikt, kan det være vanskeligt at få øje på handlemuligheder i en fastlåst situation, og her kan det eksterne perspektiv være en hjælp til at afhjælpe problemet. 


Stephen har bl.a. erfaring med at rådgive i:

  • At udarbejde og aktivere forebyggelsestiltag og strategier 
  • Konflikthåndtering 
  • Samarbejdsvanskeligheder 
  • Evaluering og læring med debriefing af kriser
  • Individuelle krisesamtaler med fokus på mestring