"At være organisations- og ledelsesrådgiver handler om at arbejde sammen med mennesker. Det handler om at skabe trygge relationer, så vi kan skabe udvikling sammen."


Stephen Holst  

Baggrund

Stephen er organisations- og ledelsesrådgiver, oplægsholder, debattør og forfatter og han rådgiver organisationer, ledere og medarbejdere i hvordan vi oparbejder sunde kulturer og relationer i arbejdslivet og på arbejdspladsen. Han er uddannet cand.mag. fra Aalborg Universitet i Læring og Forandringsprocesser med speciale i organisatorisk læring. 


Han har blandt andet arbejdet med ledelsesnetværk, design af læringsforløb og lederuddannelser. Stephen har arbejdet sammen med mange forskellige brancher og organisationer, men har især erfaring med STEM-ledere og offentlige ledere. 


I sit arbejde trækker Stephen på forskningsbaseret viden fra psykologi og sociologi samt sine erfaringer og indsigter fra samarbejde med ledere og medarbejdere. Derudover sparrer Stephen ofte med sit eget netværk af kompetente mennesker indenfor organisation og ledelse, hvor han deler og får nye indsigter og perspektiver.  


"Jeg har fået ledersparring løbende af Stephen. Sjældent har jeg mødt så klogt et menneske. Hver eneste gang har han givet mig nye perspektiver og redskaber til handlemuligheder, som jeg har kunne bruge direkte i mit ledelsesrum dagen efter. Det er nemt at være i det svære sammen med Stephen. Altid med mennesket, etikken og værdigheden som det første og det er præcis den retning jeg gerne vil handle ud fra."


Ann-Christina Matzen

Centerleder på JAC

Europas Bedste Offentlige Arbejdsplads 2019/2020

“I forbindelse med facilitering af netværksmøder for ledere/projektledere har jeg brugt Stephen flere gange med stor succes. Stephens oplæg er levende og yderst relevante, og Stephen formår på fineste vis at inddrage tilhørerne i en god konstruktiv dialog undervejs. Jeg kan varmt anbefale Stephen som indlægsholder.”


Lars Grønborg

Netværksdirektør og netværksleder ved EGN Netværk Danmark

Lad os tale sammen!

Hvis vi skal arbejde sammen er det vigtigt, at vi er afstemt omkring forventninerne til samarbejdet. Derfor vil jeg opfordre dig til at vi tager en uforpligtende og uformel dialog om hvilke samarbejdsmuligheder der kunne være. 

Menneskesyn

Når Stephen samarbejder med organisationer gør han meget ud af, at forstå den virkelighed som både ledere og medarbejdere er en del af i deres arbejdsliv. Han observerer på kulturen og hvilke normer og værdier som præger relationer og måder at være sammen på. Han går til mødet med mennesker med stor nysgerrighed og uden forvennting om, at han på forhånd ved hvad der optager den anden. Derfor arbejder Stephen eksplorativt undersøgende i mødet med organisationer og mennesker. På den baggrund kan Stephen bringe de erfaringer og den viden i spil, som kan bidrage til at udvikle organisationen eller menensket.  


Som pejlemærker i sit arbejde bruger Stephen etik, værdighed og ansvarlighed. Det betyder at Stephen før alt andet, er optaget af, hvordan vi kan fremme betingelser for at gøre det, som er godt for mennesket, for organisationen og for omgivelserne. Her er Stephen stærkt inspireret af tænkningen bag bæredygtighed, som i praksis betyder at sørge for, at vi ikke anvender mere end vi kan genskabe uden at belaste mennesker og omgivelser. 

Arbejdslivets helte og heltinder

"Indenfor organisation, ledelse og arbejdsliv findes ekstremt mange kompetente og inspirerende mennesker. Nogle af dem, som jeg har været så heldig at møde på min vej har i høj grad været med til at forme min egen tænkning på området. Dem som især har sat sine spor er dem, som insisterer på værdighed og etik." 

Stephen Holst

Ann- Christina Matzen
Louise Dinesen
Lene Eriknauer
Christian Ørsted
Lotte Jepsen
Erik Korsvik Østergaard
Lotte Lova
Alexandra Krautwald
Lars Ib
Chrestina Munkholm Ib

"Vi kan ikke sikre os imod problemer i organisationer og i arbejdslivet. Men vi kan gøre os umage for at oparbejde en kultur, som er præget af tryghed, så det bliver muligt at tale om det, der er svært. Den tryghed kommer ikke af sig selv."


Stephen Holst

Besøg bloggen


På bloggen kan du læse Stephens artikler og debatindlæg.

Lad os følges på

LinkedIn