"Arbejdslivet må forstås og udvikles gennem forbindelser"

Rådgivning

Stephen Holst samarbejder med organisationer om at forebygge og løse udfordringer for hele organisationer, ledere, grupper eller enkelte. Det gør han med indgående viden og erfaring indenfor det psykiske arbejdsmiljø, forandringer og kultur, ledelse og kvaliteten af relationer. 


I et samarbjede med Stephen får I rådgivning, som tager udgangspunkt i fortrolighed, tryghed og ordentlighed. Stephens filosofi er, at problemer i arbejdslivet ikke opstår på grund af onde eller dårlige mennesker, men på grund af skredne normer og værdier i kulturen og uklare kontekster. Stephen har derfor også altid en antagelse om, at mennesker gør det bedste de kan, indenfor det mulighedsrum, som de har tilgængeligt. Derfor er opgaven for Stephen at tilbyde nye perspektiver på problematikker og fastlåste situationer, og fremme den andens kompetencer og handlemuligheder. 


Stephens fremgang i rådgivning er med andre ord, at løsninger skal findes og skabes i et samarbjede, hvor ingen er eksperter i det hele, men hvor en fælles erfaring kan skabe nye veje ud af fastlåste situationer. 

"Katrine og Stephen trådte til i en igangværende proces men forstod fra første sekund vores organisations DNA, og hvilken assistance vi havde mest brug for. Med professionalisme, lydhørhed og klar tale blev vi på bedste vis guidet i mål, så alle involverede er meget glade for resultatet og for mødet med et par energiske konsulenter fuld af gode spørgsmål, svar, indsigter - og humor."

Mette Sigaard

Administrationschef

Den Jyske Opera

Baggrund og erfaring

Stephen arbejder som arbejdsmiljø- og ledelsesrådgiver. Han trækker primært på viden og forskning fra psykologien, men også fra andre områder, der beskæftiger sig med menesket og sociale sammenhænge. Derudover trækker han i høj grad på egen erfaring i sit arbejde med organisationer og mødet med mennesker i arbejdslivet.  


Stephen er uddannet cand. mag. i læring og forandringsprocesser med speciale i organisatorisk læring fra Aalborg Universitet. Han har arbejdet med organisations- og ledelsesudvikling siden 2015, hvor han bl.a. har arbejdet med individuel rådgivning, forandrings- og læringsdesign, kompetenceudvikling, organisatorisk problemløsning, netværk, jobsøgning, karriererådgivning og ledelsesudvikling. 


Stephen har tradition for at arbejde med afsæt i udfordringer og med henblik på løsninger. En problembaseret og løsningsfokuseret tilgang, som både anerkender det der kan være svært, men som også tilbyder nye perspektiver og handlemuligheder for fremtiden. 


Stephen har arbejdet med både private og offentlige organisationer. Han har arbejdet med hele organisationer, områder, afdelinger og udvalgte grupper, som eksempelvis arbejdsmiljøorganisationer, ledergrupper og MED-udvalg. 

Faste samarbejdspartnere


Stephen samarbjeder med nogle af landets dygtigste erhvervspsykologer og arbejdsmiljørådgivere. Når problematiker i organisationer bliver komplekse, og der er meget på spil, må vi som rådgivere være forberedt på forskellige udfaldsrum, som kan kræve akut krisehåndtering. Derfor løser vi opgaver sammen og får løbende supervision ved hinanden.

Louise Dinesen

Erhvervs- og krisepsykolog

Louise er chefpsykolog i Dinesen & You, samt stiftende partner af Better Worklife, som er autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Louise har stor erfaring med krænkelsesproblematikker, kriser i organisationer og pressesager. Hun er tilknyttet Forsvaret, Københavns Universitet og fast redaktør på tidsskriftet Erhvervspsykologi.  


Kontakt: louise@dinesen.dk

Lene Eriknauer

Psykologisk chefkonsulent

Lene er er selvstændig konsulent og har mere end 20 års erfaring med rådgivning indenfor ledelse, psykosocialt arbejdsmiljø og komplekse konflikter og arbejdsmiljøproblematikker. Hun har en master i positiv psykologi og har rådgivet store danske og internationel organisationer i både det offentlige og private. 


Kontakt: lene@eriknauer.dk

Lill Palmblad

Erhvervspsykolog

Lill er selvstændig erhvervspsykolog & cand.psych.aut. Hun er derudover stiftende partner i Better Worklife, som er autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Lill har stor erfaring med ledelse og ledertrivsel, komplekse arbejdsmiljøsager, organisationers eget arbejdsmiljøarbejde, samt forebyggelse og håndtering af stress på både organisatorisk og individuelt niveau.


Kontakt: lill@palmblad.dk

Vibeke Lunding Gregersen

Erhvervspsykolog

Vibeke Lunding-Gregersen er adm. direktør i Mindwork, erhvervspsykolog og cand.psych. aut. samt autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Hun har stor erfaring med arbejdsmiljø og ledelse i politiske organisationer samt håndtering af komplekse arbejdsmiljøproblematikker. 


Kontakt: vlg@mindwork.dk  

Katrine Asp-Poulsen

Kommunikations- og ledelsesrådgiver

Katrine Asp-Poulsen er stifter af Newpath, hvor hun hjælper ledere med at skabe langsigtede og varige forandringer. Hun er uddannet journalist og har senest været chef for Kommunikation og Organisationsudvikling i Kræftens Bekæmpelse. Hun har derudover mange års erfaring med breaking news og krisekommunikation.


Kontakt: katrine@newpath.dk  

"Som rådgivere må vi aldrig gå på kompromis med kvalitet og etik"