"I arbejdet med organisationer og mennesker i arbejdslivet, må vi aldrig gå på kompromis med etik, kvalitet og værdighed"


Stephen Holst

Stephen er uddannet cand. mag. i læring og forandringsprocesser med speciale i organisatorisk læring fra Aalborg Universitet i 2017. Han har siden sin tid på universitet beskæftiget sig med ledelse, arbejdsmiljø og organisationsudvikling i forskellige kontekster. 

Bag

grund

Er

faring

Stephen har rådgivet i både private og offentlige organisationer. Han har arbejdet med indsatser for hele organisationer samt lokale indsatser i afdelinger, ledergrupper og tillidsvalgte. Når Stephen samarbjeder med organisationer kan det både være forebyggende indsatser i form af  rådgivning, undervisning eller sparring. Men det kan også have en afhjælpende karakter, hvor noget i organisationen er gået galt.

"En af vores vigtigste opgaver er, at støtte organisationer så længe der er brug for det, men ikke at gøre dem afhængige af os. Det handler med andre ord om, at gøre organisationer og mennesker i stand til, selv at bevæge sig videre."


Stephen Holst

Stephens perspektiv på mennesker er, problemer ikke opstår på grund af onde mennesker, dårlige intentioner eller ønsker om at gøre skade. I Stephens optik kan alle mennesker handle ondt uden at være onde. Sociale normer og kulturelle koder kan få enhver til at gå på kompromis med moral og etik. Og det er i det perspektiv, at vi også må forstå problemer i organisationer. 

Op

tik

Kon

takt

Hvis du vil vide mere om Stephen, hans erfaringer og perspektiver, er du velkommen til at skrive til ham på stephen@stephenholst.dk