"Vi følges med organisationer i både gode og svære tider. Vores opgave er, at vi i samarbejde med organisationen finder de gode veje videre. Derfor skal vi oftest lytte mere end vi skal tale."


Stephen Holst


En medarbejders bekendelser om ledelse


Af Louise Dinesen, Stephen Holst og Katrine Asp-Poulsen


Fra Akademisk Forlag, 2024

Psykisk arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø handler om de forhold i arbejdet, som kan få mennesker til at trives eller mistrives, og som har indflydelse på hvordan vi er i stand til at udføre arbejdet. Når vi oplever udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø, skal vi derfor kortlægge hvilke betingelser, som kan stå i vejen for menneskelig, social og organisatorisk udvikling. Det psykiske arbejdsmiljø handler med andre ord om forbindelser mellem mennesker og arbejdsforhold.  

Kultur og forandring

Organisationer skal ofte håndtere hyppige og store forandringer, som kan have effekt på den kultur vi har og den kultur, som vi ønsker at have. Derfor er det vigtigt, at understøtte den kultur, som vi gerne vil have, når vi gennemlever forandringer i organisationer. Hvis vi bruger kulturen aktivt når vi forandrer organisationer, kan vi også med stor sansynelighed øge chancen for en bedre forankring. Og dermed gøre vores organisatoriske forandringer holdbare på den lange bane. 

Kriser og konflikter

Når der opstår kriser og konflikter i arbejdslivet, kan det både være på grund af ydre og indre forhold. Og når det svære er flyttet ind i vores relationer, så ved vi, at det kan være vasnekligt at finde veje videre. Kriser og konflikter må forstås relationelt og dermed også udvikles relationelt. Til det kan det ofte være en hjælp, at få ekstern støtte og invitere nye perspektiver ind på det, som opleves fastlåst.

Ledelse

Ledere forventes ofte at mestre et hav af kompetencer og varetage et væld af ansvarsområder. Ledelse forståes i mange kontekster som en individuel handling, men i stedet for at isolere lederen som udøver af ledelse, må vi forstå ledelse relationelt. Ledelse er noget mennesker gør sammen. Derfor handler ledelse mere om kvaliteten af relationer end det handler om at finde sit perosnlige lederskab.

Udvalgte blogindlæg

Debatten om sexkrænkelser er afsporet

Sætninger dine ansatte ikke gider at høre på

Inddrag dine medarbejdere imens du kriseleder

Vi står sammen om det gode arbejdsliv

Hvis du vil i dialog med Stephen,

er du velkommen til at skrive til ham på

stephen@stephenholst.dk 

Kon

takt

"Vi har over tid oparbejdet en logik i arbejdslivet, som ikke tilgodeser mennesket og omverdenen. Profit har stået forrest og det har sat etik og værdighed i baggrunden. Men fortidens logikker om organisation og ledelse er utilstrækkelige for fremtiden, der kalder på, at vi tager et kollektivt ansvar for både mennesker, forretning og omverden!"


Stephen Holst

unsplash