Rådgivning som fremmer kompetencer og handlemuligheder

Psykisk arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø handler om de forhold i arbejdet, som kan få mennesker til at trives eller mistrives, og som har indflydelse på hvordan vi er i stand til at udføre arbejdet. Når vi oplever udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø, skal vi derfor kortlægge hvilke betingelser, som kan stå i vejen for menneskelig, social og organisatorisk udvikling. Det psykiske arbejdsmiljø handler med andre ord om forbindelser mellem mennesker og arbejdsforhold.  

Kultur og forandring

Organisationer skal ofte håndtere hyppige og store forandringer, som bl.a. kan komme i kølvandet på øgede krav fra omverdenen. Store og hyppige forandringer kan være udfordrende, men de behøver ikke at være det. Det, der ofte afgør om vi lykkes med at skabe vellykket forandring i vores organisationer, er måden vi arbejder med forandringerne på. Hvis vi tager højde kulturen, og integrerer forandringerne i den eksisterende kultur, skaber vi bedre mulighed for at lykkkes og gøre forandringen holdbar. 

"Jeg har fået ledersparring løbende af Stephen. Hver eneste gang har han givet mig nye perspektiver og redskaber til handlemuligheder, som jeg har kunne bruge direkte i mit ledelsesrum dagen efter. Det er nemt at være i det svære sammen med Stephen. Altid med mennesket, etikken og værdigheden som det første og det er præcis den retning jeg gerne vil handle ud fra."

“I forbindelse med facilitering af netværksmøder for ledere/projektledere har jeg brugt Stephen flere gange med stor succes. Stephens oplæg er levende og yderst relevante, og Stephen formår på fineste vis at inddrage tilhørerne i en god konstruktiv dialog undervejs. Jeg kan varmt anbefale Stephen som indlægsholder.”

Ann-Christina Matzen

Centerleder på JAC

Europas Bedste Offentlige Arbejdsplads 2019/2020/2021

Lars Grønborg

Netværksdirektør og netværksleder ved EGN Netværk Danmark

Kriser og konflikter

Når der opstår kriser og konflikter i arbejdslivet, kan det være udtryk for mange ting. Men kriser er oftest relationelle og bør derfor altid løses sammen med mennesker. Når mennesker oplever kriser og konflikter, vil vi ofte have en tilbøjelighed til, at være i alarmberedskab, fordi noget er en trussel for os. Derfor er det vanskeligt at løse kriser og konflikter uden støtte fra andre, som kan perspektivere situationer, relationer og handlemuligheder. 

Ledelse

Ledere forventes ofte at mestre et hav af kompetencer og varetage et væld af ansvarsområder. Ledelse forståes i mange kontekster som en individuel handling, men i stedet for at isolere lederen som udøver af ledelse, må vi forstå ledelse relationelt. Ledelse er noget mennesker gør sammen. Derfor handler ledelse mere om kvaliteten af relationer end det handler om at finde sit perosnlige lederskab. 

"At arbejde med medarbejdernes psykologiske tryghed og beskyttende faktorer i arbejdsmiljøet tager allerbedst form ved at lytte til medarbejderne. Det hjalp Lene og Stephen os med oven på første etape af corona pandemien, hvor vi med deres hjælp fik organiseret et struktureret debriefing forløb af alle vores 170 medarbejdere. Her fik vi nyttig viden, både om det vi sammen gjorde godt, men også om det, der med fordel kunne kigges på i organisationen og ned i de enkelte afdelinger. Mange af de konkrete anbefalinger fra medarbejderne til ledelsen, kunne vi med det samme skrue på og omsætte til praksis. Lene og Stephen håndterede opgaven ud fra et nysgerrigt og konstruktivt ståsted, som smittede af på både ledelse og medarbejdere."

Mads Hasselgaard

Skoleleder

Skolerne i Snekkersten

Stephen Holst


Arbejdsmiljø- og ledelsesrådgiver

"Vi har over tid oparbejdet en logik i arbejdslivet, som ikke tilgodeser mennesket og omverdenen. Profit har stået forrest og det har sat etik og værdighed i baggrunden. Men fortidens logikker om organisation og ledelse er utilstrækkelige for fremtiden, der kalder på, at vi tager et kollektivt ansvar for både mennesker, forretning og omverden!"

Udvalgte blogindlæg

Debatten om sexkrænkelser er afsporet

Politiken 

16.03.21

Af Stephen Holst

Sætninger dine ansatte ikke gider at høre på

Børsen Ledelse 

17.01.19

Af Louise Dinesen og Stephen Holst

Inddrag dine medarbejdere imens du kriseleder

Leder Web 

17.03.20

Af Louise Dinesen, Ann-Christina Matzen og Stephen Holst

Vi står sammen om det gode arbejdsliv