Rådgivning som fremmer kompetencer og handlemuligheder

Psykisk arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø består af de relationer, omgivelser og arbejdsbetingelser, som både fordrer arbejdsglæde og produktivitet samt organisatorisk og menneskelig udvikling. Flere af de udfordringer og problematikker, som vi oplever på arbejdspladsen, kan ofte spores til en utilstrækkelig indsats for at fremme det psykiske arbejdsmiljø. Derfor kan vi også løse netop samme udfordringer ved at arbejde for at fremme det gode psykiske arbejdsmiljø. 

Kultur og forandring

Organisationer skal ofte håndtere hyppige og store forandringer, som kan komme i kølvandet på øgede krav fra omverdenen. Store og hyppige forandringer kan være udfordrende, men de behøver ikke at være det. Det, der ofte afgør om vi lykkes med at at forandre i vores organisationer, er måden vi arbejder med forandringerne på. Hvis vi tager højde for at måden vi forandrer på, skal være kompatible med den organisatoriske kultur, har vi bedre mulighed for at lykkkes. 

"Jeg har fået ledersparring løbende af Stephen. Sjældent har jeg mødt så klogt et menneske. Hver eneste gang har han givet mig nye perspektiver og redskaber til handlemuligheder, som jeg har kunne bruge direkte i mit ledelsesrum dagen efter. Det er nemt at være i det svære sammen med Stephen. Altid med mennesket, etikken og værdigheden som det første og det er præcis den retning jeg gerne vil handle ud fra."

“I forbindelse med facilitering af netværksmøder for ledere/projektledere har jeg brugt Stephen flere gange med stor succes. Stephens oplæg er levende og yderst relevante, og Stephen formår på fineste vis at inddrage tilhørerne i en god konstruktiv dialog undervejs. Jeg kan varmt anbefale Stephen som indlægsholder.”

Lars Grønborg

Netværksdirektør og netværksleder ved EGN Netværk Danmark

Ann-Christina Matzen

Centerleder på JAC

Europas Bedste Offentlige Arbejdsplads 2019/2020/2021

Kriser og konflikter

Når der opstår kriser og konflikter i arbejdslivet, kan det være udtryk for mange ting. Men kriser er oftest relationelle og skal derfor løses sammen med mennesker. Når vi oplever kriser og konflikter vil vi ofte have en tilbøjelighed til, at være i alarmberedskab, fordi noget er en trussel for os. Derfor er det vanskeligt at løse kriser og konflikter uden støtte fra andre, som kan perspektivere situationer, relationer og handlemuligheder. 

Ledelse

Forventningerne og kravene til ledere stiger stødt. Ledere skal mestre et hav af kompetencer og varetage et væld af ansvarsområder, og ledergerningen er ofte ensom. Ledere har i stigende grad brug for støtte til at lykkes med at lede. Og som forudsætning for at lykkes med ledelse må vi anerkende, at ledelse kun kan forstås som et relationelt fænomen. Derfor handler ledelse mere om kvaliteten af relationer end det handler om at finde sit perosnlige lederskab. 

"At arbejde med medarbejdernes psykologiske tryghed og beskyttende faktorer i arbejdsmiljøet tager allerbedst form ved at lytte til medarbejderne. Det hjalp Lene og Stephen os med oven på første etape af corona pandemien, hvor vi med deres hjælp fik organiseret et struktureret debriefing forløb af alle vores 170 medarbejdere. Her fik vi nyttig viden, både om det vi sammen gjorde godt, men også om det, der med fordel kunne kigges på i organisationen og ned i de enkelte afdelinger. Mange af de konkrete anbefalinger fra medarbejderne til ledelsen, kunne vi med det samme skrue på og omsætte til praksis. Lene og Stephen håndterede opgaven ud fra et nysgerrigt og konstruktivt ståsted, som smittede af på både ledelse og medarbejdere."

Mads Hasselgaard

Skoleleder

Skolerne i Snekkersten

Stephen Holst

Arbejdsmiljø- og ledelsesrådgiver

"Vi har over tid oparbejdet en logik i arbejdslivet, som ikke tilgodeser mennesket. Profit har stået forrest og det har sat etik og levedygtighed i baggrunden. Men fortidens logikker om organisation og ledelse er utilstrækkelige for fremtiden, som kalder på, at vi tager et kollektivt ansvar for både mennesker, forretning og omverden!"

Udvalgte blogindlæg

Debatten om sexkrænkelser er afsporet

Politiken 

16.03.21

Af Stephen Holst

Sætninger dine ansatte ikke gider at høre på

Børsen Ledelse 

17.01.19

Af Louise Dinesen og Stephen Holst

Inddrag dine medarbejdere imens du kriseleder

Leder Web 

17.03.20

Af Louise Dinesen, Ann-Christina Matzen og Stephen Holst

Vi står sammen om det gode arbejdsliv