"Ledelse bliver i mange kontekster omtalt som en disciplin, der er afskåret fra medarbejderne. Som noget medarbejderne udsættes for. Men hvad kan vi få øje på, hvis ledelse forstås som en gensidig aktivitet, hvor ledere og medarbjedere sammen definerer den ledelse, som opgaven, situationen og organisationen kalder på?"


Stephen Holst

Ledelse

Ledelse er måske et af de mest omdiskuterede fænomener i vores tid. Der skrives, menes og tænkes massivt om ledelse. Og sammen med endnu flere ord og koncepter om ledelse, producerer vi en altoverskyggende utilstrækkelighedsfølelse i ledelsesfaget.


Ledelse er en disciplin, som kan læres og som skal trænes og vedligeholdes. Og i stedet for at bruge en masse kræfter på at diskutere definitioner, trends og nye ord om ledelse, bør vi tage ledelse ned på jorden. Ledelse må handle om at skabe gode betingelser for, at mennesker kan lykkes og trives i arbejdet samtidig med, at det handler om at understøtte en sund og fornuftig forretning.  


I den brede forståelse af ledelse kan opstå et hav at modstridende krav, dilemmaer, svære beslutninger og uindfriende forventninger til sig selv og til andre. Så ledelse er ikke nødvendigvis en let opgave. Og derfor må det være en opgave, som aldrig skal løses alene. For alene er det vansekligt, næsten umuligt, at risikovurdere og konsekvensberegne sine egen overvejelser og sine egne beslutninger fra andres persepktiver. 


Ledelse må med andre ord være en ogave, som ledere får støtte til at lykkes med. Til gavn for organisationen, medarbejderne og for sig selv. For lederne har også ret til, at trives i jobbet. 


Stephen rådgiver ledere i forbindelse med komplekse problemstillinger i ledelsesgerningen, og har både erfaring med at rådgive individuelt og i ledergrupper. Han arbejder også med ledergrupper, som har ønsket ny viden og nye perspektiver på deres ledelse.


Stephen har bl.a. arbejdet med ledere indenfor:

  • Samarbjede i ledergrupper
  • Lederes psykiske arbjedsmiljø og ledertrivsel 
  • Kompetenceudvikling af ledelseskvalifikationer
  • Lederens rolle i kulturopbygning, forandringer, krisesager og psykisk arbejdsmiljø
  • Ledersparring om dilemmaer og udfordringer i ledelse

Kon

takt

Hvis du har brug for at afklare med Stephen, om han kan hjælpe jer med ledelsesudvikling, er du velkommen til at skrive til ham på stephen@stephenholst.dk