"Når vi skal udvikle vores organisationer, så handler det om at fremme de betingelser der skal til for at mennesker kan tænke og handle på nye måder. Og så handler det om at gøre det til et kollektivt projekt."


Stephen Holst  

Organisationsudvikling

At arbejde med organisationsudvikling er at arbejde med mennesker. Og mennesker er ikke entydige. Derfor findes der heller ingen entydig metode eller model for, hvordan vi arbejder bedst med at udvikle organisationer. Men det handler om at fremme og producere de betingelser der skal til for at vi sammen kan skabe en kulturelt funderet forandring.


Sammen undersøger vi hvordan vi kan arbejde konstruktivt med at udvikle jeres organisation. Derfor starter vores samarbejde med en grundig og ærlig dialog om muligheder, forventninger og udfordringer. 


Når vi udvikler jeres oranisation, så gør vi det med nysgerrighed og ydmyghed. Vi skal undersøge organisationen indefra og lytte til de erfaringer, som allerede bor i organisationen. Vi skal aktivere den viden som organisationen allerede rummer og vi skal skabe de bedst mulige betingelser for, at både ledere og medarbejdere tager del i processen, så det bliver en fælles bevægelse. For hvis vi skal skabe en langtidsholbar forandring skal vi fundere den i kulturen i organisationen. 

Lad os tale sammen!

Hvis vi skal arbejde sammen er det vigtigt, at vi er afstemt omkring forventninerne til samarbejdet. Derfor vil jeg opfordre dig til at vi tager en uforpligtende og uformel dialog om hvilke samarbejdsmuligheder der kunne være. 

Organisationsudvikling

Når vi samarbejder om at udvikle jeres organisation kan det være for at løse en udfordring eller for at dygtiggøre jer indenfor et bestemt område. De temaer, som vi kan samarbejde om er bl.a.:


- Ledelsesudvikling og ledersparring

- Trivsel og psykosocialt arbejdsmiljø

- Organisatorisk læring og voksenlæring

- Forankring af udvikling og forandring

- Kulturforståelse og -analyse

- Kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere 

- Krisehåndtering og -ledelse

"Som organisations- og ledelsesrådgiver er det afgørende, at jeg forvalter min rolle med respekt for organisationen og de mennesker, som jeg møder på min vej. Jeg bruger etik som pejlemærke for hvor langt vi kan gå sammen."


Stephen Holst  

Priser

Workshops 

Fra 15.000,- ekskl. moms for ½ dag.

Inkl. formøde, forberedelse og transport indenfor København. 


Fra 25.000,- ekskl. moms for 1 dag.

Inkl. formøde, forberedelse og transport indenfor København.


Forløb 

Hvis vi skal indgå et længerevarende samarbejde om organisations- og ledelsesudvikling og rådgivning i jeres virksomhed, så aftaler vi en pris på forhånd.