"Ideologien er bæredygtighed. En tanke om, at vi med ledelse ikke må reducere livsbetingelser, for hverken menensker eller klode, med det vi gør. Og her har ledelsesindustrien et historisk ansvar, som vi ikke har levet op til."


Stephen Holst  

At leve ledelse dygtigt

Foredraget "At leve ledelse dygtigt" udspringer fra en af tidens seneste trends i ledelsesindustrien; Bæredygtig ledelse. Bæredygtig ledelse som fænomen er lige nu i risikozonen for at blive endnu et nyt buzzword, som over tid går i glemmebogen, ligesom alle de andre hundredevis af ledelsesfænomener, der er blevet produceret og udvandet af ledelsesindustrien. 


Men grundtanken bag bæredygtig ledelse er for vigtig til, at netop denne ideologi indenfor ledelsestænkningen må gå tabt og blive udhulet. 


Vores forsøg på at undgå dette er, at bevæge os fra bæredygtig ledelse til at bære ledelse dygtigt. Og fra at bære ledelse dygtigt til at leve ledelse dygtigt. Hvorfor? 

For at tydeliggøre vigtigheden ved ideologien bag bæredygtighed, som grundlæggende handler om at beskytte liv. Og for at undgå, at ledelsesindustrien udhuler denne dagsorden. For vi må ikke forlade den tænkning, som handler om, at beskytte liv. Vi må etablere en praksis for ledelse, hvor vi ikke forbruger naturlige eller menneskelige ressourcer, som vi ikke kan genskabe uden at belaste liv omkring os. 


Foredraget "At leve ledelse dygtigt" handler om hvordan vi kan producere en langsigtet praksis for hvordan vi leder mennesker og organisationer og samtidig beskytter vores omgivelser. Vi viser hvordan vores nuværende praksis i ledelse reducerer livsbetingelser og hvad vi kan gøre i stedet for. Og så handler foredraget om det kæmpemæssige forbrug af ledelsesindustrien, som historisk set har været med til at producere et usundt arbejdsliv for menensker.